Ένα πολυτροπικό σύστημα αρχειοθέτησης και διαχείρισης τεκμηρίων για τη γλώσσα των Ελλήνων μεταναστών του Καναδά

Χαράλαμπος Τσιμπούρης, Σταύρος Μπόμπολας, Χρήστος Παπαναγιώτου, Γιώργος Χαιρετάκης, Βάσω Αλεξέλλη, Αγγελική Ράλλη

DOI: https://doi.org/10.26220/pwpl.v5i0.3064

Abstract - 0 Array - ArrayPWPL | ISSN: 1792-0949 | © Copyright 2010-2019, Modern Greek Dialect Research Laboratory, Department of Philology, University of Patras

Pasithee | Library & Information Center | University of Patras