Η διαλεκτική χρήση ως γλωσσική επιτέλεση (performance): Το φωνολογικό φαινόμενο της αποκοπής των άτονων υψηλών φωνηέντων στην ομιλία ενός Έλληνα μετανάστη στον Καναδά

Δημήτρης Παπαζαχαρίου, Αγγελική Ράλλη

DOI: https://doi.org/10.26220/pwpl.v5i0.3061

Abstract - 0 Array - ArrayPWPL | ISSN: 1792-0949 | © Copyright 2010-2019, Modern Greek Dialect Research Laboratory, Department of Philology, University of Patras

Pasithee | Library & Information Center | University of Patras