Η Rοδο-Kρητική προέλευση της λατρείας του Ηρακλέους στην Γέλα και τον Ακράγαντα

Paolo Daniele Scirpo

Abstract

Η λατρεία του Ηρακλέους μαρτυρείται στην Γέλα και στον Ακράγαντα από μικρές αλλά σημαντικές ενδείξεις, επί το πλείστον αρχαιολογικές, και διατηρείται ζωντανή καθ’ όλη τη διάρκεια της κλασσικής και ελληνιστικής εποχής.

Σε αυτό το άρθρο, ακολουθούνται τα ίχνη της λατρείας αυτής στα νησιά (Ρόδο και Κρήτη) από όπου, κατά τον Θουκυδίδη, προήλθαν οι άποικοι που ίδρυσαν την Γέλα (689/8 π.Χ.) στη νότια ακτή της Σικελίας και επισημαίνεται η ‘πολιτισμική’ διάστασις της ηρωικής μορφής του, ως καταλληλότερο εργαλείο στην προσπάθεια των Ελλήνων να αναπαράγουν στο αυτόχθονο τριγύρω τους περιβάλλον τις ιδανικές συνθήκες ζωής που στερούνταν στην πατρίδα, ώστε να εξασφαλίσουν την κατοχή τους.

Keywords

Ηρακλής; Γέλα; Ακράγας; Ρόδος; Κρήτη

Full Text:

PDF

DOI: https://doi.org/10.26220/ele.2180

View Counter: Abstract | 112 | times, and PDF | 103 | timesElectra | ISSN: 1792-605X

© Unless otherwise stated, Centre for the Study of Myth and Religion in Greek and Roman Antiquity, Department of Philology

Pasithee | Library & Information Center | University of Patras