Αποβλεπτικότητα και συγκρότηση: μεταπλάσεις της Έννοιας της Αποβλεπτικότητας στη Φιλοσοφία του E. Husserl

Elisabeth Strocker, Σκουτερόπουλος Ν. Μ. (μτφρ.)

Λέξεις κλειδιά

philosophy

Πλήρες Κείμενο:

PDF

DOI: https://doi.org/10.26220/deu.1579

View Counter: Περίληψη | 0 | times, and PDF | 0 | times

Εισερχόμενη Αναφορά

  • Δεν υπάρχουν προς το παρόν εισερχόμενες αναφορές.


ΔΕΥΚΑΛΙΩΝ

Πασιθέη | Βιβλιοθήκη & Κέντρο Πληροφόρησης | Πανεπιστήμιο Πατρών